Конзерви Vs. стаклени садови за пакување

Кои садови се поеколошки, поодржливи и се посоодветни за пакување храна? Како стаклените садови така и лимените конзерви за складирање на храна се многу енергетски инвазивни во производството затоа што тие се обработуваат на многу високи температури за да се добие последната форма што ние ја знаеме. Како се произведуваат лимени конзерви за прехрамбената индустрија?

Продолжи со читање

Дали сте љубопитни како да ги дешифрирате кодовите за рециклирање на пластичната амбалажа?

Рециклирањето е процес на претворање на отпадоци во нови употребливи производи и предмети. Симболот за рециклирање (три стрели поврзани во триаголник) е утврден од SPI – Society of the Plastic Industry (Општество на пластична индустрија). Бројките во триаголникот се затоа таму за да ја идентификуваат пластиката и претежно ја раскажуваат вистинската приказна дали и до

Продолжи со читање